Wspieraj

Wsparcie finansowe

Przelew

Numer konta: 71 1750 0012 0000 0000 3386 0749

Tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe


siepomaga.pl

Sponsorzy

Podmioty zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu pocztą elektroniczną na adres kontakt w domenie ospursus.pl