Wspieraj

Wsparcie finansowe

Numer konta: 71 1750 0012 0000 0000 3386 0749

Tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego! Darowizny podlegają odliczeniu od dochodu.


Sponsorzy

Podmioty zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu pocztą elektroniczną na adres kontakt w domenie ospursus.pl