SPRZĘT POMIAROWY I KONTROLNY

detektor wielogazowy Multipro
detektor prądu
pirometr - 2 szt.