W okresie przedwojennym strażacy usuwali skutki dwóch katastrof samolotów: rumuńskiego oraz PZL „Łoś”.

W okresie okupacji gasili pożar zbiorników z paliwem w niemieckiej firmie Karpaty oraz w archiwum działu personalnego PZInż. Ursus.

Po wojnie strażacy brali udział w gaszeniu dwóch pożarów w Domu Słowa Polskiego, pożaru Domu Towarowego CDT, mostu Łazienkowskiego, bazy paliw w Mościskach, magazynu opakowań Zelos w Piasecznie, składnicy książek na ul. Kolejowej, pożaru stacji metra Politechnika oraz wielu innych, których nie sposób wymienić.

Strażacy OSP Ursus zabezpieczali również miejsce katastrofy samolotu IŁ – 62 (las kabacki), brali udział w gaszeniu pożaru w Kuźni Raciborskiej.