Początków Ochotniczej Straży Pożarnej Warszawa-Ursus należy szukać w ówczesnej osadzie Czechowice. Lata dwudzieste XIX wieku przyniosły rozwój przemysłu (wybudowano Państwowe Zakłady Inżynierskie „Ursus”) oraz wzrost liczby mieszkańców. Niezbędne stało się zabezpieczenie terenu pod względem przeciwpożarowym. Dzięki społecznej inicjatywie powstała Ochotnicza Straż Pożarna w Czechowicach.

Założycielem OSP oraz jej pierwszym prezesem był działacz społeczny i wójt gminy Skorosze – Franciszek Adolf Acher. Pierwszym naczelnikiem jednostki został dh Franciszek Kulpa.

Już w 3 lata po powstaniu OSP na jej wyposażenie wszedł pierwszy samochód pożarniczy konstrukcji PZInż „Ursus” wyposażony w autopompę.


Budynek strażnicy został wybudowany w latach 1937-1939. Nie udałoby się tego dokonać, gdyby nie ofiarność mieszkańców. W latach 1967- 1969 strażacy ochotnicy w czynie społecznym rozbudowali siedzibę do obecnych jej rozmiarów. Szczególny wkład w rozbudowę włożył śp dh Ryszard Bocheński – naczelnik straży w latach 1949 – 1990.


W okresie okupacji OSP nie zawiesiła swojej działalności, wielu członków działało w ruchu oporu. Mimo konfiskat i trudności z jego zdobyciem strażacy OSP Ursus nie załamywali rąk. Samodzielne naprawy i modyfikacje posiadanego sprzętu sprawiły, że jednostka w tak trudnych czasach działała bardzo sprawnie.

W latach 50 tych na wyposażeniu jednostki znalazł się samochód DOGE, w latach 60tych samochód GMC, a w latach 70tych – Star 26.
DOGE GMC Star 26

Od roku 2004 dzięki ogromnej pomocy Komendanta Miejskiego PSP st.bryg. Mariana Bieleckiego straż została wyposażona w samochody:

- wóz oświetleniowy na podwoziu ŻUK,

- samochód operacyjny na podwoziu Polonez,

- średni samochód gaśniczy na podwoziu Star 1142

Poza pojazdami na wyposażeniu jednostki znajdują się również motopompy, pompy szlamowe, agregaty prądotwórcze, sprzęt oświetleniowy, łącznościowy, piły spalinowe, elektryczne do cięcia drewna, stali i betonu, sprzęt ratowniczy hydrauliki siłowej i pneumatycznej oraz inny sprzęt niezbędny do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.

Członkowie OSP Ursus uczestniczyli w wielu dużych akcjach ratowniczo – gaśniczych. Strażacy ochotnicy niosą pomoc bezinteresownie, narażając niejednokrotnie życie oraz zdrowie, działają kosztem własnym i najbliższych, o każdej porze dnia i nocy. Za pracę na rzecz społeczeństwa nie otrzymują jakiegokolwiek wynagrodzenia, nie licząc osobistej satysfakcji z dobrze spełnionego obowiązku i wdzięczności uratowanych.

Na uwagę zasługuje fakt, że OSP Ursus jako jedyna w województwie mazowieckim włączona jest dwoma Sekcjami do  Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego (od roku 1995)

Co roku Ochotnicza Straż Pożarna Ursus od 40 do 100 razy jest dysponowana do pożarów i wypadków oraz innych miejscowych zagrożeń. OSP Ursus średnio 200 godzin rocznie uczestniczy w akcjach i interwencjach, nie licząc oczywiście zbiórek i czasu spędzonego w strażnicy na szkoleniu, naprawie i konserwacji sprzętu oraz pracach gospodarczych.

Działalność OSP Ursus nie ogranicza się jedynie do działalności pożarniczej. Przy straży działa Filia Klubu HDK " Strażak" w Błoniu, a prezesem jej jest dh. Jacek Bak. Kolo kontynuuje swa działalność od ponad 20 lat członkowie oddali wiele dziesiątek litrów krwi ratując w ten sposób życie innym. Jest to jeden ze sposobów niesienia pomocy potrzebującym. Przy OSP działa również Klub Radioamatorski SP5KEH, który jest przodującym Klubem w kraju, sprawuje on nadzór techniczny nad sprzętem łączności strażaków.

Strażacy czynnie uczestniczą w różnych uroczystościach na terenie Dzielnicy Ursus i miasta Warszawy.

Na terenie Warszawy oprócz OSP Ursus funkcjonują jeszcze dwie jednostki OSP – w Wesołej (http://www.ospwesola.pl/) i Starej Miłosnej (http://www.staramilosna.info/read/11,osp.htm)