Od 18 do 29 września nasz zastęp 389[W]21 GBARt zabezpieczał rejony operacyjne Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych 2, 11 i 16. Zabezpieczenia przebiegały spokojnie, a nasi strażacy nie odnotowali żadnej interwencji. Dzięki temu druhowie mogli przeznaczyć ten czas na doskonalenie swoich umiejętności podczas zajęć teoretycznych i praktycznych oraz na konserwację sprzętu.

Dodatkowo we wtorek, 26 września zastęp 389[W]43 brał udział w działaniach, polegających na usunięciu gniazda owadów błonkoskrzydłych w Parku Morskie Oko.

W środę, 27 września mieliśmy okazję razem z JRG 2 oraz JRG 16 wziąć udział w ćwiczeniach na terenie Ośrodka Kultury „Arsus”, polegały one na zapoznaniu się z obiektem. Następnie nasz zastęp wraz z JRG 16 odbył ćwiczenia wysokościowe, podczas których nasi strażacy doskonalili różne metody ewakuacji poszkodowanego z wysokości oraz wiązanie i zastosowanie węzłów.