OSP Ursus Ważna Informacja

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Ursus informuje, iż w wyniku rezygnacji z funkcji prezesa dh Grzegorza Sadzyńskiego, a następnie rezygnacji z członkostwa w zarządzie, zgodnie z zapisami statutu podjęto decyzję pozwalające dalej sprawnie funkcjonować OSP Ursus.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Ursus ukonstytuował się w następującym składzie:

  • Prezes: dh Bartosz Mosica
  • Naczelnik/ Wiceprezes: dh Jacek Orłowski
  • Skarbnik: dh Grzegorz Jasiak
  • Sekretarz: dh Wioletta Radosz
  • Gospodarz: dh Tutkaj Paweł
  • Członek Zarządu do spraw technicznych: dh Brzeziński Szymon
  • Członek Zarządu: dh Zbigniew Kaliszyk

Druhowie Wioletta Radosz oraz Zbigniew Kaliszyk zostali powołani do zarządu jako nowi członkowie. Tym samym Zarząd zdecydował się rozszerzyć swój skład do 7 osób, zgodnie z ilością jaką ustaliło Walne Zebranie.

Zmiany dokonano formalnie, stosownymi uchwałami, podczas dwóch zebrań 13 września oraz 28 września. Na pierwszym zebraniu zarządu obecna była Komisja Rewizyjna OSP Ursus. Aktualnie Zarząd oczekuje na wprowadzenie odpowiednich zmian w KRS.