OSP Ursus WGW s12

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Ursus informuje że z dniem 15 września 2013 na mocy wzajemnych uzgodnień zakończona została współpraca między OSP Ursus a Warszawską Grupą Wysokościową s12. Równocześnie z dniem 15.09.2013 r. zakończona została działalność w strukturach OSP Ursus Grupy Ratownictwa Specjalnego s12 i funkcjonowanie filii OSP Ursus na ul. Daniłowiczowskiej 18 w Warszawie. Użyczony OSP Ursus a użytkowany przez GRS s12 samochód ratownictwa wysokościowego Fiat Ducato zwrócony został jego prawowitemu właścicielowi tj. stowarzyszeniu Warszawska Grupa Wysokościowa s12. W wyniku dwustronnych uzgodnień dotychczasowi członkowie OSP Ursus działający w Grupie Ratownictwa Specjalnego s12 kontynuować będą swą działalność w ramach stowarzyszenia Warszawską Grupą Wysokosciową s12 będącego formalnym założycielem GRS s12. Zarząd OSP Ursus pragnie złożyć jednocześnie wszystkim członkom Grupy Ratownictwa Specjalnego s12 i stowarzyszeniu Warszawska Grupa Wysokościowa s12 podziękowania za dotychczasową współpracę i życzenia dalszych sukcesów w działalności społecznej.